Live tekenen

Het live tekenen is nog niet zo lang geleden door het bedrijfsleven ontdekt en omarmd.
Op het gebied van live tekenen kan ik op 3 manieren iets voor u betekenen.

Image

Visueel notuleren

Tijdens o.a. conferenties, brainstormsessies, strategiebesprekingen en workshops kunt u mij inhuren om de inhoud van het besprokene in rake tekeningen te vatten. Deze tekeningen zullen meer aanspreken dan een getypt verslag op A4 formaat. Ook zou het in combinatie met een getypt verslag gepresenteerd  kunnen worden.
Image

Live Cartooning

Een andere mogelijkheid is het besprokene met toegepaste cartoons in een ander daglicht te zetten, aan te vullen of te verlichten. Visueel notuleren en live cartooning gebeurd ter plekke en het resultaat zal dan ook ter plekke gepresenteerd worden. Daarnaast zal ik de visuele notulen of live-cartoons op de studio digitaliseren en gereed maken voor digitaal gebruik of print. Dit zal dan enkele dagen later geleverd worden.
Image

Praatplaat of Infographic

De derde mogelijkheid is het besprokene te verbeelden in een praatplaat (rich picture) of infographic. Dit kan niet ter plekke gepresenteerd worden. Een praatplaat is een visualisatie van het besprokene dat in een uitgewerkte tekening verbeeld wordt. Dit zijn onderwerpen die, voordat de praatplaat er was, abstract waren zoals bv. kernwaarden, een visie, een strategie of een beeld van de toekomst.

Tijdens een conferentie, brainstormsessie, strategiebespreking of eventuele briefing noteer ik de nodige informatie. Vervolgens werk ik deze uit op de studio en stuur hiervan eerst de schets toe die in overleg na 1 of 2 correctierondes definitief uitgevoerd kan worden. De definitief uitgevoerde versie van deze verhelderende praatplaat/infographic lever ik u dan voor drukwerk en digitale verwerking.
Image

Live getekend

Voor o.a. Albert Heijn, De Nederlandse Bank, Amvest, UWV, KPN, Rijkswaterstaat, Pulse0n, HEMA, Amsterdam UMC, Cedris, Alignment House, Gemeente Emmen, Gemeente Amersfoort, Humanistisch Verbond, RTL, Provinciale Staten Zuid-Holland, Defensie, Gemeente Utrecht, bol.com, Accenture, Q-Music, Ministerie van Justitie en Veiligheid.